BT Public RelationsGallery 
Roman in foileton
Stupoare si cutremur

Domnul Haneda era șeful domnului Omochi, care era șeful domnului Saito, care era șeful domnișoarei Mori, care era șefa mea. Iar eu nu eram șefa nimănui. 

Sau, altfel spus, eu eram la ordinele domnișoarei Mori, care era la ordinele domnului Saito, și așa mai departe, cu precizarea că, în aval, ordinele puteau sări treptele ierarhice. 
Deci, în firma Yumimoto, eram la ordinele tuturor.

Pe data de 8 Ianuarie 1990, liftul mă scuipă la ultimul etaj al clădirii Yumimoto. Fereastra, la capătul culoarului, mă aspiră ca hubloul spart al unui avion. Departe, foarte departe, era orașul – atît de departe că mă întrebam dacă voi fi călcat vreodată pe-acolo. 

Nici nu mă gîndisem că trebuie să trec pe la recepție. De fapt, nu-mi trecea nimic prin cap, decît fascinația vidului, văzut prin fereastră. 

O voce răgușită sfîrși prin a-mi pronunța numele, în spatele meu. Mă întorc. Un om de vreo cinzeci de ani, mic, slab și urît, mă privea nemulțumit. 

– De ce n-ați anunțat la recepție că ați sosit ? mă întrebă.  N-am știut ce să răspund și n-am răspuns nimic. Mi-am aplecat capul și umerii, constatînd că în vreo zece minute, fără să fi scos un cuvînt, făcusem deja impresie proastă, chiar în ziua cînd intram în firma Yumimoto. 

Omul îmi zise că se numea domnul Saito. Mă conduse prin nenumărate și imense săli, în care mă prezentă la o droaie de lume, a căror nume le uitam pe măsură ce le auzeam. 

Mă introduse apoi în biroul în care era instalat superiorul lui, domnul Omochi, care era enorm și fioros, ceea ce dovedea că e vice-președinte. 

Apoi îmi arătă o ușă și îmi anunță cu un ton solemn că după ea se găsea domnul Haneda, directorul. Era de la sine înțeles că nu era cazul să ne vedem. 

În fine, mă conduse pînă la o încăpere imensă în care lucrau vreo patruzeci de persoane. Îmi arătă locul meu, care era chiar în fața superioarei mele directe, domnișoara Mori. Aceasta era la ședință și urma să vină după prînz. 

Domnul Saito mă prezentă pe scurt adunării. După care mă întrebă dacă aveam spirit de challenger. Era clar că nu era să răspund negativ. 

– Da, am zis.

A fost primul cuvînt pe care l-am scos în firmă. Pînă atunci mă mulțumisem să dau din cap. 

“Provocarea” pe care mi-o propunea domnul Saito consista în a accepta invitația unui anume Adam Johnson care îmi propunea să joc golf cu el duminica următoare. Trebuia să-i scriu o scrisoare în engleză ca să-i răspund.

– Cine e Adam Johnson ? am întrebat.  Superiorul meu suspină exasperat și nu-mi răspunse. Să fi fost aberant să nu știu cine e domnul Johnson, sau era întrebarea mea indiscretă ? N-am aflat asta niciodată, după cum n-am aflat niciodată cine era Adam Johnson. 

Exercițiul mi se păru ușor. M-am așezat și am scris o scrisoare cordială : domnul Saito se bucura să poată juca golf cu domnul Johnson și-i trimitea salutările sale. O adusei superiorului meu. 

Domnul Saito îmi citi lucrarea, scoase un icnet disprețuitor și o rupse : 

– Începeți din nou.  Mă gîndii că fusesem prea amabilă sau familiară cu Adam Johnson și redactai un text rece și distant : domnul Saito lua act de hotărîrea domnului Johnson și va juca golf cu acesta, conform voinței lui. 

Superiorul meu îmi citi lucrarea, scoase un icnet disprețuitor și o rupse :

– De la capăt.  Îmi venea să-l întreb unde greșisem, dar era clar că șeful meu nu suporta întrebările, cum dovedise reacția lui la întrebarea mea cu privire la destinatar. Trebuia deci să găsesc singură tonul potrivit față de enigmaticul Adam Johnson. 

Mi-am petrecut orele următoare redactînd misive adresate acestui jucător de golf. Domnul Saito îmi ritma producția rupînd-o, fără alt comentariu decît icnetul, care era probabil un refren. Trebuia să găsesc de fiecare dată o formulare nouă. 

Exercițiul avea o latur㠓Bade, ale tale-s oile ?”, nu lipsită de picanterie. Exploram categorii gramaticale mutante : “dacă Adam Johnson devenea verb, duminica următoare – subiect, a juca golf – complement direct, iar domnul Saito, adverb ? 

“Duminica următoare acceptă cu plăcere să vină să adamjohnsonnească o golfire domnulSaitește. Nu-i convine lui Aristotel ? Treaba lui !”

Începeam să mă distrez cînd superiorul mă întrerupse. Rupse ultima scrisoare fără s-o citească măcar, și-mi spuse că domnișoara Mori sosise. 

  – O să lucrați cu ea după-masa asta. Între timp, aduceți-mi o cafea. 
Era deja două. Solfegiile mele epistolare mă absorbiseră într-atîta, încît nici nu mă gîndisem să iau o pauză. 

Am pus cana pe biroul domnului Saito și m-am întors. O fată înaltă și lungă ca un arc veni înspre mine. 

De cîte ori mă gîndesc la Fubuki, parcă văd arcul japonez, mai înalt decît un om. De asta am botezat firma “Yumimoto“ adic㠓cele ale arcului“ . 

Și de cîte ori văd un arc, mereu, mă gîndesc iar la Fubuki, mai înaltă ca un bărbat. 

  – Domnișoara Mori ?

  – Puteți să-mi spuneți Fubuki. 

Nu mai ascultam ce-mi spunea. Domnișoara Mori avea cel puțin un metru optzeci, înălțime la care puțini bărbați japonezi ajung. Era sveltă și grațioasă de mai mare dragul, cu toate concesiile concesiile pe care trebuia să le facă bățoșeniei japoneze. Dar fața ei splendidă îmi lua graiul. 

Îmi vorbea, îi ascultam vocea blîndă și inteligentă. Îmi arăta dosare, îmi explica de ce era vorba, surîdea. Nici nu-mi dădeam seama că n-o ascultam. 

Mă invită apoi să citesc documentele pe care le pregătise pe biroul meu, față în față cu al ei. Ea se așeză și începu să lucreze. Eu am început să răsfoiesc docilă hîrțoagele pe care mi le dăduse. Erau regulamente, enumerări. 

La doi metri în fața mea, spectacolul era captivant. Pleoapele ei aplecate pe cifre o împiedicau să mă vadă că o studiez. Avea cel mai frumos nas din lume, nasul japonez, nas inimitabil, cu nările delicate, și ușor de recunoscut dintr-o mie. Nu toți japonezii au un asemenea nas, dar, dacă îl are cineva, nu poate fi decît de origine niponă. Dacă avea Cleopatra un asemenea nas, geografia planetei ar fi fost alta. 
 

Seara, ar fi trebuit să fiu meschină ca să mă gîndesc că nici una din competențele pentru care fusesem angajată nu-mi slujise. La urma urmei, tot ce vroisem era să lucrez într-o întreprindere japoneză. Acolo și eram. 

Avusesem impresia că petrecusem o zi excelentă. Zilele care au urmat au confirmat această impresie. 

Tot nu pricepeam care e rolul meu în întreprindere. Îmi era totuna. Domnul Saito părea consternat de mine. Îmi era totuna.

Eram încîntată de colega mea. Prietenia ei mi se părea un motiv mai mult decît suficient ca să petrec zece ore pe zi în sînul întreprinderii Yumimoto. 

Pielea ei albă și mată era cea de care vorbește atît de bine Tanizaki, Fubuki întruchipa la perfecție frumusețea niponă, cu stupefianta excepție a înălțimii. Fața o înrudea cu “garoafa vechii Japonii“, simbolul fetei nobile de pe vremuri: așezată pe silueta ei imensă, era destinată să domine lumea. 

Yumimoto era una din cele mai mari companii din univers. Domnul Haneda conducea sectorul import-export, care cumpăra și vindea tot ce exista pe cuprinsul planetei. 

Catalogul import-export al companiei Yumimoto era versiunea titanică a catalogului lui Prévert : de la ementalul finlandez pînă la soda din Singapore, trecînd prin fibra optică canadiană, cauciucurile franțuzești și iuta togoleză, nimic nu-i scăpa. 

Banii, la Yumimoto, depășeau înțelegerea omenească. De la o anume acumulare de zerouri încolo, cifrele părăseau nivelul numerelor pentru a intra în cel al artei abstracte. Mă întrebam dacă exista în firmă cineva capabil să se bucure că a cîștigat o sută de milioane de yeni, sau să se întristeze de pierderea unei sume echivalente. 

Angajații de la Yumimoto, ca zerourile, nu căpătau valoare decît în urma altor cifre. Toți, în afară de mine, care n-aveam nici măcar puterea de zero. 

Zilele se scurgeau și încă nu serveam la nimic. Asta nu mă deranja din cale-afară. Aveam impresia că fusesem uitată, ceea ce nu era dezagreabil. Așezată la biroul meu, citeam și reciteam documentele pe care Fubuki mi le pusese la dispoziție. Erau prodigios de neinteresante, cu excepția unuia, care repertoria membrii firmei Yumimoto : erau trecute numele, prenumele, data și locul nașterii, numele soțului/soției și al copiilor dacă era cazul și datele de naștere respective. 

În sine, aceste informații nu aveau nimic fascinant. Dar cînd ți-e foame, o coajă de pîine îți face poftă : în starea de trîndăvie nedorită și de inaniție în care mi se găsea creierul, această listă mi se păru pasionantă ca o revistă de scandal. De fapt, era singura hîrtie pe care-o înțelegeam. 

Ca să par că lucrez, am hotărît s-o învăț pe de rost. Erau acolo vreo sută de nume. Majoritatea erau căsătoriți și tați de familie sau mame, ceea ce-mi îngreuna sarcina. 

Studiam : privirea mea era pe rînd aplecată pe subiect, apoi ridicată, ca să recit în interiorul cutiei mele negre. Cînd ridicam capul, privirea îmi cădea mereu pe Fubuki, așezată în fața mea. 

Domnul Saito nu-mi mai cerea să-i scriu scrisori lui Adam Johnson, nici altcuiva. De altfel, nu-mi mai cerea nimic, afară de cești de cafea. 

Nimic mai normal, cînd intri într-o întreprindere japoneză, decît să începi cu ochakumi – “funcția onorabilului ceai“. Mi-am luat rolul cu atît mai în serios, cu cît era singurul care-mi fusese atribuit. 

Foarte repede am învățat obiceiurile fiecăruia : pentru domnul Saito, de la opt jumate, o cafea neagră. Pentru domnul Unaji, o cafea cu lapte, două cuburi de zahăr, la zece. Pentru domnul Mizuno, o cutie de Coca pe oră. Pentru domnul Okada, la ora cinci, un ceai englezesc cu un strop de lapte. Pentru Fubuki, un ceai verde la ora nouă, o cafea neagră la doișpe, un ceai verde la ora trei și o ultimă cafea la șapte seara – îmi mulțumea de fiecare dată cu o politețe fermecătoare. 

Această sarcină umilă se dovedi prima unealtă a pierzaniei mele. 

Într-o dimineață, domnul Saito îmi aduse la cunoștință că vicepreședintele primea la el în birou o importantă delegație a unei firme prietene :

– Cafea pentru douăzeci de persoane.  Intrai la domnul Omochi cu o tavă mare și am fost mai mult decît perfectă : am servit fiecare ceașcă cu o umilință accentuată, psalmodiind cele mai rafinate din formulele consacrate, cu privirile în jos și înclinîndu-mă. Dacă ar fi existat un ordin de merit pentru ochakumi, atunci ar fi trebuit să-mi fie decernat mie. 

Cîteva ore mai tîrziu delegația se duse. Vocea tunătoare a enormului domn Omochi strigă : 

             –  Saito-san !

L-am văzut pe domnul Saito cum se ridică dintr-un salt, devine pămîntiu, și aleargă în văgăuna vicepreședintelui. Urletele grăsanului se auzeau prin zid. Nu se înțelegea ce zice, dar nu prea suna drăguț. 

Domnul Saito se întoarse cu fața căzută. Am avut pentru el un impuls prostesc de tandrețe, gîndindu-mă că se afla în fața unui agresor care trăgea de trei ori cît el. În acel moment mă chemă, cu un ton furios. 

L-am urmat pînă într-un birou gol. Îmi vorbi cu o furie care-l făcea să se bîlbîie : 

  – Ați indispus profund delegația firmei prietene ! Ați servit cafeaua cu formule care sugerau că vorbiți japoneza la perfecție ! 

  – Dar nici n-o vorbesc așa de rău, Saito-san. 

  – Gura ! Cu ce drept te aperi ? Domnul Omochi e foarte supărat pe dumneata. Ai creat o atmosferă execrabilă la ședința de azi-dimineață : cum să se simtă partenerii noștri în largul lor, cu o europeană care le înțelege limba ? De acuma nu mai vorbești japoneza. 

  – L-am privit cu ochii cît cepele :

  – Cum ?

  – Nu mai știi japoneză. Clar ? 

  – Păi tocmai fiindcă vă vorbesc limba am fost angajată de firma Yumimoto ! 

– Nu-mi pasă. Ai ordin să nu mai înțelegi japoneza. 

– Imposibil. Nimeni nu poate asculta un asemenea ordin. 

– Se poate totdeauna. Asta ar trebui creierele occidentale să priceapă. 

“Am ajuns și la asta” mi-a trecut prin minte, și i-am replicat :  – Creierul japonez e probabil în stare să facă efortul de-a uita o limbă. Creierul occidental nu e.  Acest argument extravagant i se păru plauzibil domnului Saito.  – Dumneata încearcă. Prefă-te, cel puțin. Am primit ordine clare în privința dumitale. S-a auzit ?  Tonul era sec și tăios. 

Cînd m-am întors la birou, aveam probabil o față mai altfel, fiindcă Fubuki mă privi blînd și cu îngrijorare. Am rămas îndelung într-o stare de prostrație, întrebîndu-mă ce atitudine să adopt. 

Să-mi dau demisia ar fi fost cel mai logic. Cu toate astea, nu puteam s-o fac. În ochii unui occidental n-avea nimic infamant: în ochii unui japonez însemna să te compromiți. Eram la firmă abia de o lună, și semnasem un contract de un an. Să plec atît de repede m-ar fi acoperit de ocară, și în ochii lor, și în ai mei. 

Cu atît mai mult cu cît n-aveam nici o poftă să plec. Mă străduisem totuși să intru în compania asta : studiasem limbajul tokiot al afacerilor, dădusem examene. Sigur, n-avusesem niciodată ambiția să devin un rechin al comerțului internațional, dar avusesem totdeauna dorința de a trăi în această țară pentru care aveam un cult de la primele amintiri idilice din copilărie. 

Deci rămîneam. 

Prin urmare, trebuia să găsesc un mijloc de a asculta ordinul domnului Saito. Mi-am sondat mintea în căutarea unui strat geologic propice amneziei : erau oare hrube în fortăreața neuronală ? Din păcate, edificiul avea puncte tari și puncte slabe, miradoare și fisuri, găuri și șanțuri, dar nimic care să permită îngroparea unei limbi pe care o auzeam vorbindu-se tot timpul. 

Dacă nu puteam s-o uit, puteam oare măcar s-o ascund. Dacă limba era o pădure, o puteam oare ascunde imensitatea criptomerilor niponi pe după fagii francezi, teii englezi, stejarii latini și măslinii greci, care în acest caz și-ar fi meritat numele ? 

Mori, patronimul lui Fubuki, însemna pădure. Oare de asta i-am aruncat în acea clipă priviri descumpănite ? Mi-am dat seama că mă privea în continuare, întrebătoare. 

Se ridică și-mi făcu semn să vin după ea. La bucătărie m-am prăbușit pe un scaun. 

– Ce v-a spus ? mă întrebă.  Eu îmi golii sacul. Vorbeam cu o voce convulsivă, eram în pragul lacrimilor. N-am reușit să-m strunesc cuvintele periculoase.  – Îl urăsc pe domnul Saito. E un ticălos și un dobitoc.  Fubuki surîse:
  – Nu. Dumneata te înșeli.

  – Evident. Dumneata ești drăguță, nu vezi răul. În sfîrșit, ca să-mi dea un asemenea ordin, nu poate fi decît un... 

– Calmează-te. Nu era ordinul lui. Era ordinul domnului Omochi. N-avea de ales. 
  – În acest caz, domnul Omochi e un...

  – E cineva deosebit, mă întrerupse ea. Ce să facem ? E vicedirector. Nu putem face nimic. 

  – I-aș putea vorbi domnului Haneda, directorul. El ce fel de om e ?

  – Domnul Haneda e un om remarcabil. E foarte inteligent și foarte bun. Din păcate, nici vorbă să mergi să i te plîngi. 

Avea dreptate, știam și eu. Era de neconceput, în amonte, să sari măcar o singură treaptă ierarhic㠖 cu atît mai puțin să sari multe. N-aveam dreptul să mă adresez decît superiorului meu direct, domnișoara Mori.  – Sînteți singurul meu sprijin, Fubuki. Știu că nu puteți face mare lucru pentru mine. Dar omenia dumneavoastră îmi face bine.  Ea surîse. 

O întrebai care era ideograma prenumelui ei. Îmi arătă cartea ei de vizită. 

Am privit semnele kanji și am exclamat :

– Furtună de zăpadă ! Fubuki înseamnă furtună de zăpadă ! E prea frumos să te cheme așa. 

– M-am născut în timpul unei furtuni de zăpadă. Părinții mei au văzut în asta un semn. 

Lista angajaților de la Yumimoto îmi trecu din nou prin cap :

“Mori Fubuki, născută la Nara în 18 Ianuarie 1961”. . . Era un copil al iernii. Mi-am imaginat brusc furtuna de zăpadă pesate sublimul oraș Nara, peste nenumăratele sale turle, – nu era oare firesc ca această superbă fată să se nască în ziua în care frumusețea cerului se năpustea pe frumusețea pămîntului ?

Îmi vorbi despre copilăria ei în Kansai. Eu i-am vorbit despre a mea care începuse în aceeași regiune, nu departe de Nara, în satul Shukugawa, aproape de muntele Kaburo – amintirea acestor locuri mitologice îmi aducea lacrimi în ochi. 

– Cît mă bucur că sîntem amîndouă fiice ale Kansai-ului ! Acolo bate inima vechii Japonii.  Acolo bătea și inima mea din ziua cînd, la vîrsta de cinci ani, am părăsit munții niponi pentru pustia chineză. Acest prim exil m-a marcat atît de tare, încît mă simțeam capabilă să accept orice numai ca să fiu din nou incorporată în țara din care mult timp m-am crezut originară. 

Cînd ne întoarserăm la birourile noastre așezate față în față, încă nu găsisem nici o soluție pentru problemă. Nu înțelegeam deloc care era și care avea să fie locul meu în firma Yumimoto. Dar simțeam o mare liniște, fiindcă eram colega lui Fubuki Mori. 
 

Trebuia deci să am aerul că-mi fac de lucru fără ca să par că pricep un cuvînt din ce se spunea în jurul meu. De acum serveam diversele căni de ceai și cafea fără urmă de formule de politețe și fără să răspund mulțumirilor angajaților. Aceștia nu erau la curent cu noile mele instrucții și se mirau că drăguța gheișă albă se transformase într-o peștoaică mută, necioplită ca o americancă. 

Ochakumi nu-mi lua, din nefericire, destul timp. Am hotărît, de capul meu, să distribui scrisorile. 

Trebuia să împing un enorm cărucior metalic prin multele și marile birouri și să-i dau fiecăruia scrisorile. Munca asta îmi convenea de minune. Mai întîi, îmi utiliza competențele lingvistice, fiindcă majoritatea adreselor erau scrise în ideograme – cînd domnul Saito era departe de mine, nu ascundeam că știu japoneza. Apoi descopeream că nu învățasem pe de rost lista Yumimoto : puteam nu doar să identific cel mai mic funcționar, dar să profit și de sarcina mea, pentru ca să le urez la mulți ani, lor, soției sau odraslei, după caz. 

Cu un surîs și o plecăciune, spuneam :

“Poftiți scrisorile, domnule Shiranai. La mulți ani micului dumneavoastră Yoshiro, care are azi trei ani. ”

Mă urmăreau de fiecare dată cu o privire uluită. 

Această îndeletnicire îmi lua cu atît mai mult timp cu cît trebuia să circul prin toată firma, care ocupa două etaje. Cu căruciorul meu, care-mi da o ținută agreabilă, luam mereu ascensorul. Îmi plăcea, fiindcă alături, acolo unde-l așteptam, era o imensă fereastră. Mă jucam atunci de-a ceea ce eu numeam “aruncarea în privire”. Îmi lipeam nasul de fereastră și mă lăsam să cad mental. Oraul era atît de departe sub mine, încît, înainte de a mă strivi de sol, aveam răgazul să văd atîtea. 

Îmi găsisem vocația. Spiritul meu înflorea în această muncă simplă, folositoare, umană și propice contemplării. Mi-ar fi plăcut să fac asta toată viața. 
 

Domnul Saito trimise după mine. Am căpătat o săpuneală meritată : mă făcusem vinovată de grava crimă de inițiativă. Îmi atribuisem o funcție fără să cer aprobarea superiorilor mei direcți. În plus, adevăratul poștaș al întreprinderii, care sosea după-masa, era în pragul crizei de nervi, fiindcă se credea în pragul concedierii. 

  – Să furi munca altcuiva e o faptă foarte urîtă, îmi spuse pe bună dreptate domnul Saito. 
Îmi părea rău să văd cum mi se curmă atît de curînd o carieră promițătoare. În plus, problema activității mele se punea din nou. 

Am avut o idee care naivității mele i se păru luminoasă : în cursul plimbărilor mele prin firmă, observasem că fiecare birou avea numeroase calendare care nu erau aproape niciodată la zi, fie că micul cadru roșu mobil nu era pus la data care trebuie, fie că pagina cu luna nu fusese întoarsă. 

Puțin cîte puțin, angajații firmei își dădură seama de manevrele mele. Asta îi amuza din ce în ce mai tare. 

Mă întrebau :

  – Merge ? Nu vă obosiți prea tare cu munca asta epuizantă ?
Eu răspundeam surîzînd :
  – Sînt frîntă. Iau vitamine. 
Imi plăcea munca pe care o făceam. Avea dezavantajul că-mi lua prea puțin timp, dar îmi îngăduia să iau liftul și să mă arunc în privire. În plus, îmi amuza publicul. 

Din acest punct de vedere, am atins culmea cînd am trecut din februarie în martie. Nu mai era de ajuns să avansez cadrul roșu. Trebuia să întorc ori să smulg pagina lunii februarie. 

Angajații din birouri mă primiră cum e primit un sportiv. Asasinam luna februarie cu gesturi mari de samurai, imitînd o luptă nemiloasă contra imaginii gigantice a muntelui Fuji înzăpezit care ilustra această lună în calendarul Yumimoto. Apoi părăseam cîmpul de luptă, cu un aer extenuat, cu sobră mîndrie de războinic victorios, sub strigătele de banzai ale comentatorilor încîntați. 

Zvonul slavei mele ajunse și la urechile domnului Saito. Mă așteptam la o săouneală magistrală pentru că făcusem pe claunul. Așa că-mi și pregătisem apărarea :

  -Mi-ați dat voie să pun calendarele la zi, i-am luat-o eu înainte, pînă nu-și da drumul la furie.

Îmi răspunse fără nici o mînie, pe tonul de simplă nemulțumire care-i era caracteristic. 

  – Bine. Puteți continua. Dar nu vă mai dați în spectacol. Distrageți angajații de la lucru. 
Am fost mirată de ușurința reproșului. Domnul Saito reluă :
  – Xeroxează-mi asta. 
Îmi întinse un teanc imens de pagini A4. Trebuie să fi fost vreo mie. 

Am băgat pachetul în automat, care-și efectuă sarcina cu o rapiditate și o politețe exemplare. I-am adus șefului originalul și copiile. 

Mă rechemă :

  - Fotocopiile dumneavoastră sînt ușor cîșe, spuse el arătîndu-mi o foaie. Reîncepeți.
  M-am întors la xerox crezînd că pusesem prost foile în automat. De data asta le-am pus cu cea mai mare grijă : rezultatul era impecabil. Mi-am adus opera la domnul Saito.
  – Tot cîșe sunt, zise el. 

  – Nu-i adevărat ! am sărit eu. 

  – E foarte nepoliticos să-i spui una ca asta unui superior. 

  – Iertați-mă. Dar am fost atentă ca să fie perfecte. 

  – Nu sunt. Uitați-vă. 

Îmi arătă o foaie care mi se părea ireproșabilă. 
  – Și ce cusur are ? 

  – Uite aici : nu e absolut paralel cu marginea. 

  – Zău ? 

  – Dacă vă spun ?

Aruncă teancul la gunoi și reluă : 
  – Ați folosit automatul ?

  – Da. 

  – Asta era explicația. Nu trebuie folosit automatul. Nu e destul de precis. 

  – Domnule Saito, fără automat mi-ar trebui ore-n șir ca să termin. 

  – Și care-i problema ? surîse el. V-am găsit de lucru. 

Am înțeles că asta era pedeapsa mea pentru povestea cu calendarele. 

M-am instalat la xerox ca la ocnă. De fiecare dată trebuia să ridic capacul, să pun atent pagina, să apăs pe buton și după aia să privesc rezultatul. Era ora trei cînd am ajuns acolo : la ora șapte nu terminasem încă. Unii angajați treceau din timp în timp : dacă aveau mai mult de zece copii de făcut, îi rugam spășit să fie de acord ca să folosească mașina de la celălalt capăt al culoarului. 

Am aruncat o privire pe conținutul a ceea ce fotocopiam. Am crezut că mor de rîs cînd am văzut că era vorba de regulamentul clubului de golf din care făcea parte domnul Saito. 

O clipă mai tîrziu, mi-a venit mai mult să plîng, gîndindu-mă la bieții copăcei nevinovați pe care șeful meu îi irosea ca să mă pedepsească. Îmi imaginai pădurile Japoniei din copilăria mea, arțari, criptomere și gingko, doborîte doar pentru ca să fiu eu pedepsită, neînsemnata de mine. 

Sosi apoi domnul Tenshi, care conducea sectorul produse lactate. Avea același grad ca domnul Saito, care era directorul sectorului contbilitate generală. Îl privii cu mirare : un șef de importanța lui nu punea pe altcineva ca să-i facă fotocopii?

Răspunse la întrebarea mea mută : 

  – E opt. Eu sînt singurul din biroul meu care mai lucrez. Spuneți, de ce nu folosiți automatul ?
I-am explicat cu un surîs umil că erau instrucțiunile exprese ale domnului Saito. 
  – Pricep, spuse el cu o voce plină de subînțelesuri. 
Stătu pe gînduri, apoi mă întrebă :
  Sînteți belgiancă, nu ?

  – Da. 

  – Foarte bine. Am un proiect foarte interesant cu țara dumneavoastră. Ați accepta să faceți un studiu pentru mine ?

L-am privit ca pe Mesia. Îmi lămuri că o cooperativă belgiană dezvoltase un nou procedeu pentru a scoate grăsimile din unt. 
  – Cred în untul dietetic, spuse el. E de viitor. 
Mi-am inventat pe loc o părere :
  – Așa am crezut și eu totdeauna !

  – Veniți mîine dimineață la mine la birou. 

Mi-am terminat fotocopiile într-o stare secundă. O mare carieră mi se deschidea înainte. Pusei teancul de foi A4 pe biroul domnului Saito și plecai, triumfătoare. 

A doua zi, cînd sosii la firma Yumimoto, Fubuki îmi spuse cu un aer temător : 

  – Domnul Saito vrea să reîncepeți fotocopiile. I se par oblice. 
Am izbucnit în rîs și i-am explicat micul joc al șefului :
  – Sînt sigură că nici nu s-a uitat la noile mele fotocopii. Le-am făcut una cîte una, la milimetru. Nici nu știu cîte ore am stat – și asta, pentru regulamentul clubului lui de golf !
Fubuki mă compătimi cu blîndețe indignată :

  - Vă torturează !

Am liniștit-o :

  – Nu vă bateți capul. Mă amuză. 
M-am întors la xeroxul pe care începeam să-l cunosc atît de bine și am încredințat munca automatului. Eram convinsă că domnul Saito își va da verdictul fără măcar să se uite la munca mea. Am avut un surîs înduioșat pentru Fubuki : “Ea e atît de drăguță ! Noroc cu ea!“

În fond, noua chestie a domnului Saito cădea bine: cu o zi înainte, pierdusem mai mult de șapte ore ca să fac, cîte una, cele o mie de xeroxuri. Asta îmi da un alibi excelent pentru orele pe care urma să le petrec în biroul domnului Tenshi. Automatul îmi termină treaba în cîteva minute. Am luat teancul și am zbughit-o la sectorul produse lactate.